List of shops selling Twiny

Liquigas Malta Ltd -Tel: 21655000
Kalafrana Str, Benghajsa, B’Bugia

THP DIY Centre  - Tel: 21 315 214
11 Triq Tigne’, Sliema 

Caruana Marine Centre - Tel: 21321332
Triq il-President Anton Buttigieg Zejtun

Wembley Service Station - Tel: 21378286
Triq Sant Andrija, Swieqi

More shops selling Twiny

Ray’s Shopping Centre - Tel: 21441379
Hardware Store, Triq il-Vitorja, Qormi

Ta’ Frida Pet Shop - Tel: 21642693
103, Triq il-Madonna tal-Gilju, Mqabba

A. Falzon Energy Projects - Tel: 21470265 / 99495860
89, Canon Road, St. Venera

C.Chircop Ltd - 21486705 / 99495838
Triq San Sebastjan, Qormi