Local Media

Easygas immultata €578,715 ghal uzu projbit ta’ cilindri tal-gass

F’stqarrija l-kumpanija Liquigas sa?qet li l-Qorti pronunzjat ru?ha dwar id-dritt tal-pussess ta?-?ilindri tal-gass f’sentenza li ta llum l-Im?allef Mark Chetcuti. Il-Qorti dde?idiet li, i?-?ilindru li fih jinbieg? il-gass, jibqa’ propjeta tal-kumpanija li qed tfornih.

Read Full Article