Local Media

Easygas immultata €578,715 ghal uzu projbit ta’ cilindri tal-gass

F’stqarrija l-kumpanija Liquigas sa?qet li l-Qorti pronunzjat ru?ha dwar id-dritt tal-pussess ta?-?ilindri tal-gass f’sentenza li ta llum l-Im?allef Mark Chetcuti. Il-Qorti dde?idiet li, i?-?ilindru li fih jinbieg? il-gass, jibqa’ propjeta tal-kumpanija li qed tfornih.

Local Media

The company sells only gas and not the cylinder which remains the company’s property

The Court pronounced itself on the ownership of gas cylinders in a judgement delivered today by Mr Justice Mark Chetcuti. The Court decided that, the cylinder in which the gas is sold, remains the property of the suppliers.