Local Media

Check for the Liquigas-branded seal

The illegal filling of Liquigas’ green cylinders continues unabated even after the company had brought this abuse to the attention of authorities and the police.

Local Media

Maltese yacht receives Liquigas sponsorship

Liquigas Malta extended its support and namesake to Liquigas Xplane, a sailing yacht participating in the upcoming Rolex Middle Sea Race (RMSR), set to sail on Saturday 18th October 2014.

Local Media

Easygas immultata €578,715 ghal uzu projbit ta’ cilindri tal-gass

F’stqarrija l-kumpanija Liquigas sa?qet li l-Qorti pronunzjat ru?ha dwar id-dritt tal-pussess ta?-?ilindri tal-gass f’sentenza li ta llum l-Im?allef Mark Chetcuti. Il-Qorti dde?idiet li, i?-?ilindru li fih jinbieg? il-gass, jibqa’ propjeta tal-kumpanija li qed tfornih.

Local Media

Liquigas Powers Xplane

Liquigas Malta has extended its support and namesake to Liquigas Xplane, a boat participating in the 2014 Rolex Middle Sea Race (RMSR) which sets sail tomorrow. Liquigas Xplane skipper Sean Borg said: “We have been working really hard lately and the crew has been preparing for months now.

Local Media

Liquigas Malta Tisponsorja Jott Malti ghar-RMSR

Liquigas Malta estendiet l-appogg taghha u sellfet isimha lil Liquigas Xplane, jott li se jippartecipa fit-telliega Rolex Middle Sea Sea (RMSR), li tibda ghada 18 ta’ Ottubru.

Local Media

The company sells only gas and not the cylinder which remains the company’s property

The Court pronounced itself on the ownership of gas cylinders in a judgement delivered today by Mr Justice Mark Chetcuti. The Court decided that, the cylinder in which the gas is sold, remains the property of the suppliers.

Local Media

Autogas/LPG Scheme Extended

Transport Malta and the Transport Ministry are extending the scheme to encourage vehicle owners to convert their vehicle’s fuel system to autogas/LPG.

Local Media

Marsa jiddominaw u jiksbu Double

Il-club tal-Marsa ddomina r-Regatta tal-Vitorja 2014 kemm fil-Kategorija Open kif ukoll fil-Kategorija B, fejn il-Marsin rebhu xejn anqas min sitt tigrijiet minn ghaxra li saru u pplesjaw it-tieni fi tlieta mill-erbgha l-ohra.

Local Media

Il-qaddiefa ta’ Marsa tal-klassi Open

Il-qaddiefa ta’ Marsa tal-klassi Open u dawk f’Kategorija B li t-tnejn rebhu x-Shield rispettiva taghhom.

Local Media

Marsa Jiccelebraw ir-Rebh ta’ Kategorija Open

Marsa jiccelebraw ir-rebh ta’ kategorija Open (fuq) u dik ta’ kategorija B (isfel).

5 4 3 2 1